This course is not open for enrollment

SPEJSET

låt oss skapa den bästa förutsättningen för din vision att förverkligas

Låt oss skapa den bästa förutsättningen för din vision att förverkligas

Det andra steget på din resa i HYBRID-en går ut på att skapa ett tillåtande spejs där dina drömmar kan manifesteras.

I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud, eller Källan, eller Universum, eller vad som  passar dig. Innan du föddes till detta du kallar ditt liv var du en andlig, gudomlig, varelse som  ville uppleva hur det vore att vara du i mänsklig, fysisk, form.

Därför valde du ut ett par  lämpliga föräldrar och vissa förutsättningar som du tänkte skulle gynna dig i detta. När detta väl var  gjort skapade du dig själv. I just den stunden glömde du bort vad du i Sanningen är.

När vi tittar på världen  ur ett 3D perspektiv ser vi saker som bra – dåliga, upp – ner, kallt – varmt, gammal – ung, man – kvinna. Även vårt känsloliv bygger på dualitet, det finns ”bra” känslor och ”dåliga” känslor. Vi ser  ofta livet som en bergochdalbana. Vi lever i en värld som säger att vi inte kan ha roligt jämnt. Men är det en sanning? 


Sanningen är att vi alla är gudomliga varelser som för en tid har valt att leva livet ur ett mänskligt varande. Vilket i sig innebär att du, jag, vi alla är skapare av vår egen verklighet.

Och för att du ska kunna skapa själsmedvetenhet och gudsnärvaro -eller i dagligt tal - ett liv som är gott att leva - så behöver du sluta fylla spejset som är ditt liv med sånt du inte vill uppleva.

Så i detta steg på din resa i HYBRID-en är det dags att se över vad du gör, och inte gör, och rensa bort det som inte är i linje med det du önskar dig.

Du tar dig an stegen i din egen takt

Detta är en del av HYBRID-en

Delarna av helheten steg
- fylls på inom kort -