This course is not open for enrollment

TRANSFORMATION i grupp

en plats för expansion & samskapande

En plats för expansion och samskapande

Att mötas i närvaro och samtal är en av komponenterna i HYBRID-en. Och en av platserna det sker på är via TRANSFORMATION i grupp. Något som är bortom coaching & vägledning.

Här får du en möjlighet att se dig själv i mig. Jag för dig vidare i din process med stöd och bidrag av andra. Min sätt att vägleda & transformera är unik i sin helhet då jag ser dig bortom dina egna föreställningar. Det gör att jag med lätthet kan hjälpa dig att avkoda det du upplever just nu så att du kan förstå vad det egentligen är som sker, och varför.

Med den insikten det ger är det mycket lättare för dig att ta dig igenom rädslor och begränsningar.

Som en av mina tidigare klienter sa "3 månader med dig har gett mig så  mycket mer än 7 år i terapi".

Jag visar dig vägen hem till dig. 

Det är gruppträffar jämna veckor måndagar kl.18-19.30. Och ojämna veckor onsdagar kl.11-12.30. Vi håller till på Zoom och du får länken i ett mejl dagen innan.

Du är givetvis med när det passar dig. Samtalen spelas in så du kan ta del av dem oavsett. Om du har en fråga men inte kan vara med så kan du mejla mig den dagen innan 

Detta är en del av HYBRID-en