This course is not open for enrollment

VISIONEN

låt oss sätta riktning mot ett liv i lätthet

Låt oss sätta riktning mot ett liv i lätthet

Som första steg på din resa i HYBRID-en kommer du att få tydliggöra vart du är på väg.

Utan ett tydlig mål finns det alltid en risk att varje resa blir lite som den själv vill. Och när det kommer till oss människor så innebär det att vår historia styr oss till händelser vi känner oss trygga i. Livet går på repeat som vore vi en hamster i ett hjul.

Vi följer de där inlärda föreställningarna vi fick med oss som små. Man följer helt enkelt andras sanningar före sina egna. När vi känner oss vilsna upplever vi ofta att tankarna snurrar och att vi har svårt att sortera dessa tankar i huvudet. Upplevelsen blir att man har ingen kontroll över situationen och att vi inte vet hur vi kommer vidare. Vilket får oss att må ännu sämre. 

Och ofta är det så att vi inte riktigt vet vad vi känner innerst inne. Utan en tydlig kontakt med vår inre vägledare saknar vi vår inre kompass och vi missar därmed vår egen inifrånstyrning.

Därför börjar din resa hem med att tydliggöra vad hemma egentligen är.

Med hjälp av fem (5) steg får du tydliggöra för dig själv vem du egentligen är och vad du vill få ut av livet. Varje del är video och text (se nedan) 

Du tar dig ann stegen i din egen takt

Detta är en del av HYBRID-en

Delarna av helheten steg 1