Från förvirring till klarhet

En enkel guide med ett stort bidrag


I den här guiden kommer jag att vägleda dig från förvirring till klarhet. Den är för dig som känner det som att du sitter fast. Som att någon har satt dig i ett rum utan dörrar och fönster. Där vandrar du runt, runt, runt. Den ena dagen lik den andra. Känslan av att det borde finnas något annat är påtagligt men du vet inte riktigt vart det är annat är, eller ens hur det ser ut.

Resan mot förändring går via följande steg;
Det första steget är.
1. Bli medveten om vad du gör (och varför)
Nästa steg är
2. Tydliggör vad du vill
Sen är det dags att
3. Tydliggöra dina värderingar & vem du egentligen är
Sen det avgörande steget
4. Agera!

Allt det och mer där till kommer du att få hjälp med i den här guiden. Så är du redo att ta dig själv och livet från förvirring till klarhet klicka då på knappen här under för GRATIS tillgång till guiden - Från förvirring till klarhet.

Kortfattat kan man säga att ens livshistoria skapas ur föreställningar vi har kring saker och ting och val vi gör utifrån dessa föreställningar. Föreställningarna bygger på ”sanningar” som vi har lärt oss under livets gång. De är per se inga Sanna sanningar, för de är beständiga, utan mer illusioner, eller inlärda föreställningar. Men vi lever efter dem som om de vore Sanna.

Eftersom de är inlärda föreställningar klingar de sällan ann helt rent med vår själ vilket resulterar i att livet blir mer eller mindre skavigt. Skavet är vårt själ som med kroppens hjälp försöker få oss att se dessa föreställningar så att vi ska kunna släppa dem och leva mer sanna. Man kan säga att skavet är en upplevelse som skapas i dissonansen som blir mellan det som din själ vet är sant och det du väljer att leva efter för att du tror är sant.