Du är ENAstående

Med fötterna på jorden och huvudet i skyn dansar logik och magi en innerlig dans. 

Låt oss tillsammans väcka magin i ditt liv. 
Kathja Rosberg

Jag har senaste tiden genomskådat två begränsande föreställningar hos mig själv.

Kathja Rosberg

Vad de universella lagarna vill visa oss

Kathja Rosberg

Load more